Project

General

Profile

Statistics
| Branch: | Tag: | Revision:

lustrec / src / tools / stateflow / json-parser / test_json_parser_variables.ml @ 0291fcfd

History | View | Annotate | Download (2.27 KB)

1
open Basetypes
2
open Corelang
3
open Datatype
4
open Json_parser
5
open LustreSpec
6
open OUnit2
7

  
8
module ParseExt =
9
struct
10
 let parse_condition _ = Condition.tru
11
 let parse_action  _ = Action.nil
12
 let parse_event json = Some Yojson.Basic.(json |> to_string)
13
end
14

  
15
module Parse = Parser (ParseExt)
16

  
17
let location = Location.dummy_loc
18

  
19
let test_var_skeleton var id var_type value =
20
 begin
21
  assert_bool
22
   "orig for user variables should be true"
23
   var.var_orig;
24
  assert_bool
25
   "user variables are considered as constants"
26
   var.var_dec_const;
27
  assert_equal
28
   ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " clock type")
29
   var.var_dec_clock.ck_dec_desc
30
   Ckdec_any;
31
  assert_equal
32
   ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " ident")
33
   var.var_id
34
   id;
35
  assert_equal
36
   ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " type")
37
   var.var_dec_type.ty_dec_desc
38
   var_type;
39
  match var.var_dec_value with
40
  | Some { expr_desc = d } ->
41
   assert_equal
42
    ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " value")
43
    d
44
    value
45
  | _    -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
46
             "User variables should have an initial value")
47
 end
48

  
49
let test_simple_var_bool_false tests_ctxt =
50
 let prog = Parse.parse_prog
51
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-bool-false.json") in
52
 match prog with
53
 | Program ("simple_var_bool_false", [ ], [ x ]) ->
54
  test_var_skeleton x "x" Tydec_bool (Expr_const (Const_tag tag_false))
55
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
56
         "Program obtained from simple-var-bool-false.json is not correct")
57

  
58
let test_simple_var_bool_true tests_ctxt =
59
 let prog = Parse.parse_prog
60
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-bool-true.json") in
61
 match prog with
62
 | Program ("simple_var_bool_true", [ ], [ x ]) ->
63
  test_var_skeleton x "my_var" Tydec_bool (Expr_const (Const_tag tag_true))
64
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
65
         "Program obtained from simple-var-bool-true.json is not correct")
66

  
67
let var_suite =
68
 "suite for variables" >:::
69
 [ "simple test for variable (boolean, false)" >::
70
  test_simple_var_bool_false;
71
  "simple test for variable (boolean, true)" >::
72
  test_simple_var_bool_true
73
 ]
74

  
75
let _ =
76
 run_test_tt_main var_suite