Project

General

Profile

Download (6.88 KB) Statistics
| Branch: | Tag: | Revision:
1
open Basetypes
2
open Corelang
3
open Datatype
4
open Json_parser
5
open LustreSpec
6
open OUnit2
7

  
8
module ParseExt =
9
struct
10
 let parse_condition _ = Condition.tru
11
 let parse_action  _ = Action.nil
12
 let parse_event json = Some Yojson.Basic.(json |> to_string)
13
end
14

  
15
module Parse = Parser (ParseExt)
16

  
17
let location = Location.dummy_loc
18

  
19
let string_of_var_type var_type =
20
 match var_type with
21
 | Tydec_bool -> "bool"
22
 | Tydec_int -> "int"
23
 | Tydec_real -> "real"
24
 | _     -> "other"
25

  
26
let string_of_var_value value =
27
 match value with
28
 | Expr_const (Const_tag label)   -> label
29
 | Expr_const (Const_int v)     -> string_of_int v
30
 | Expr_const (Const_real (n, l, s)) -> (Num.string_of_num n) ^
31
                     " x 10^-" ^
32
                     (string_of_int l) ^
33
                     " (" ^ s ^ ")"
34
 | _          -> "other value (not possible)"
35

  
36
let test_var_skeleton var id var_type value =
37
 begin
38
  assert_bool
39
   "orig for user variables should be true"
40
   var.var_orig;
41
  assert_bool
42
   "user variables are considered as constants"
43
   var.var_dec_const;
44
  assert_equal
45
   ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " clock type")
46
   Ckdec_any
47
   var.var_dec_clock.ck_dec_desc;
48
  assert_equal
49
   ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " ident")
50
   ~printer:(fun x -> x)
51
   id
52
   var.var_id;
53
  assert_equal
54
   ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " type")
55
   ~printer:string_of_var_type
56
   var_type
57
   var.var_dec_type.ty_dec_desc;
58
  match var.var_dec_value with
59
  | Some { expr_desc = d } ->
60
   assert_equal
61
    ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " value")
62
    ~printer:string_of_var_value
63
    value
64
    d
65
  | _    -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
66
             "User variables should have an initial value")
67
 end
68

  
69
let test_simple_var_bool_false tests_ctxt =
70
 let prog = Parse.parse_prog
71
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-bool-false.json") in
72
 match prog with
73
 | Program ("simple_var_bool_false", [ ], [ x ]) ->
74
  test_var_skeleton x "my_bool_var_false"
75
   Tydec_bool (Expr_const (Const_tag tag_false))
76
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
77
         "Program obtained from simple-var-bool-false.json is not correct")
78

  
79
let test_simple_var_bool_true tests_ctxt =
80
 let prog = Parse.parse_prog
81
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-bool-true.json") in
82
 match prog with
83
 | Program ("simple_var_bool_true", [ ], [ x ]) ->
84
  test_var_skeleton x "my_bool_var_true"
85
   Tydec_bool (Expr_const (Const_tag tag_true))
86
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
87
         "Program obtained from simple-var-bool-true.json is not correct")
88

  
89
let test_simple_var_int_zero tests_ctxt =
90
 let prog = Parse.parse_prog
91
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-int-zero.json") in
92
 match prog with
93
 | Program ("simple_var_int_zero", [ ], [ x ]) ->
94
  test_var_skeleton x "my_int_var_zero"
95
   Tydec_int (Expr_const (Const_int 0))
96
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
97
         "Program obtained from simple-var-int-zero.json is not correct")
98

  
99
let test_simple_var_int_pos tests_ctxt =
100
 let prog = Parse.parse_prog
101
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-int-pos.json") in
102
 match prog with
103
 | Program ("simple_var_int_pos", [ ], [ x ]) ->
104
  test_var_skeleton x "my_int_var_pos"
105
   Tydec_int (Expr_const (Const_int 2))
106
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
107
         "Program obtained from simple-var-int-pos.json is not correct")
108

  
109
let test_simple_var_int_neg tests_ctxt =
110
 let prog = Parse.parse_prog
111
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-int-neg.json") in
112
 match prog with
113
 | Program ("simple_var_int_neg", [ ], [ x ]) ->
114
  test_var_skeleton x "my_int_var_neg"
115
   Tydec_int (Expr_const (Const_int (-5)))
116
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
117
         "Program obtained from simple-var-int-neg.json is not correct")
118

  
119
let test_simple_var_real_zero tests_ctxt =
120
 let prog = Parse.parse_prog
121
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-real-zero.json") in
122
 match prog with
123
 | Program ("simple_var_real_zero", [ ], [ x ]) ->
124
  test_var_skeleton x "my_real_var_zero"
125
   Tydec_real (Expr_const (Const_real (Num.num_of_int 0, 1, "0.0")))
126
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
127
         "Program obtained from simple-var-real-zero.json is not correct")
128

  
129
let test_simple_var_real_pos tests_ctxt =
130
 let prog = Parse.parse_prog
131
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-real-pos.json") in
132
 match prog with
133
 | Program ("simple_var_real_pos", [ ], [ x ]) ->
134
  test_var_skeleton x "my_real_var_pos"
135
   Tydec_real (Expr_const (Const_real (Num.num_of_int 2115, 2, "21.15")))
136
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
137
         "Program obtained from simple-var-real-pos.json is not correct")
138

  
139
let test_simple_var_real_neg tests_ctxt =
140
 let prog = Parse.parse_prog
141
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-real-neg.json") in
142
 match prog with
143
 | Program ("simple_var_real_neg", [ ], [ x ]) ->
144
  test_var_skeleton x "my_real_var_neg"
145
   Tydec_real (Expr_const (Const_real (Num.num_of_int (-224), 2, "-2.24")))
146
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
147
         "Program obtained from simple-var-real-neg.json is not correct")
148

  
149
let test_simple_var_real_e tests_ctxt =
150
 let prog = Parse.parse_prog
151
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-real-e.json") in
152
 match prog with
153
 | Program ("simple_var_real_e", [ ], [ x ]) ->
154
  test_var_skeleton x "my_real_var_e"
155
   Tydec_real (Expr_const (Const_real (Num.num_of_int (-2115), 4, "-21.15e-02")))
156
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
157
         "Program obtained from simple-var-real-e.json is not correct")
158

  
159
let test_simple_var_real_wo_dec tests_ctxt =
160
 assert_raises (Parse.JSON_parse_error("Invalid real constant 2500"))
161
  (fun _ -> Parse.parse_prog (Yojson.Basic.from_file
162
                 "../data-test/simple-var-real-wo-dec.json"))
163

  
164
let var_suite =
165
 "suite for variables" >:::
166
 [ "simple test for variable (boolean, false)" >::
167
  test_simple_var_bool_false;
168
  "simple test for variable (boolean, true)" >::
169
  test_simple_var_bool_true;
170
  "simple test for variable (int, 0)" >::
171
  test_simple_var_int_zero;
172
  "simple test for variable (int, 2)" >::
173
  test_simple_var_int_pos;
174
  "simple test for variable (int, -5)" >::
175
  test_simple_var_int_neg;
176
  "simple test for variable (real, 0.0)" >::
177
  test_simple_var_real_zero;
178
  "simple test for variable (real, 21.15)" >::
179
  test_simple_var_real_pos;
180
  "simple test for variable (real, -2.24)" >::
181
  test_simple_var_real_neg;
182
  "simple test for variable (real, -21.15e-02)" >::
183
  test_simple_var_real_e;
184
  "simple test for variable (real, 2500)" >::
185
  test_simple_var_real_wo_dec;
186
 ]
187

  
188
let _ =
189
 run_test_tt_main var_suite
(3-3/3)