Project

General

Profile

Download (5.88 KB) Statistics
| Branch: | Tag: | Revision:
1
open Basetypes
2
open Corelang
3
open Datatype
4
open Json_parser
5
open LustreSpec
6
open OUnit2
7

  
8
module ParseExt =
9
struct
10
 let parse_condition _ = Condition.tru
11
 let parse_action  _ = Action.nil
12
 let parse_event json = Some Yojson.Basic.(json |> to_string)
13
end
14

  
15
module Parse = Parser (ParseExt)
16

  
17
let location = Location.dummy_loc
18

  
19
let test_var_skeleton var id var_type value =
20
 begin
21
  assert_bool
22
   "orig for user variables should be true"
23
   var.var_orig;
24
  assert_bool
25
   "user variables are considered as constants"
26
   var.var_dec_const;
27
  assert_equal
28
   ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " clock type")
29
   Ckdec_any
30
   var.var_dec_clock.ck_dec_desc;
31
  assert_equal
32
   ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " ident")
33
   id
34
   var.var_id;
35
  assert_equal
36
   ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " type")
37
   var_type
38
   var.var_dec_type.ty_dec_desc;
39
  match var.var_dec_value with
40
  | Some { expr_desc = d } ->
41
   assert_equal
42
    ~msg:("problem with variable " ^ var.var_id ^ " value")
43
    value
44
    d
45
  | _    -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
46
             "User variables should have an initial value")
47
 end
48

  
49
let test_simple_var_bool_false tests_ctxt =
50
 let prog = Parse.parse_prog
51
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-bool-false.json") in
52
 match prog with
53
 | Program ("simple_var_bool_false", [ ], [ x ]) ->
54
  test_var_skeleton x "my_bool_var_false"
55
   Tydec_bool (Expr_const (Const_tag tag_false))
56
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
57
         "Program obtained from simple-var-bool-false.json is not correct")
58

  
59
let test_simple_var_bool_true tests_ctxt =
60
 let prog = Parse.parse_prog
61
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-bool-true.json") in
62
 match prog with
63
 | Program ("simple_var_bool_true", [ ], [ x ]) ->
64
  test_var_skeleton x "my_bool_var_true"
65
   Tydec_bool (Expr_const (Const_tag tag_true))
66
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
67
         "Program obtained from simple-var-bool-true.json is not correct")
68

  
69
let test_simple_var_int_zero tests_ctxt =
70
 let prog = Parse.parse_prog
71
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-int-zero.json") in
72
 match prog with
73
 | Program ("simple_var_int_zero", [ ], [ x ]) ->
74
  test_var_skeleton x "my_int_var_zero"
75
   Tydec_int (Expr_const (Const_int 0))
76
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
77
         "Program obtained from simple-var-int-zero.json is not correct")
78

  
79
let test_simple_var_int_pos tests_ctxt =
80
 let prog = Parse.parse_prog
81
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-int-pos.json") in
82
 match prog with
83
 | Program ("simple_var_int_pos", [ ], [ x ]) ->
84
  test_var_skeleton x "my_int_var_pos"
85
   Tydec_int (Expr_const (Const_int 2))
86
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
87
         "Program obtained from simple-var-int-pos.json is not correct")
88

  
89
let test_simple_var_int_neg tests_ctxt =
90
 let prog = Parse.parse_prog
91
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-int-neg.json") in
92
 match prog with
93
 | Program ("simple_var_int_neg", [ ], [ x ]) ->
94
  test_var_skeleton x "my_int_var_neg"
95
   Tydec_int (Expr_const (Const_int (-5)))
96
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
97
         "Program obtained from simple-var-int-neg.json is not correct")
98

  
99
let test_simple_var_real_zero tests_ctxt =
100
 let prog = Parse.parse_prog
101
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-real-zero.json") in
102
 match prog with
103
 | Program ("simple_var_real_zero", [ ], [ x ]) ->
104
  test_var_skeleton x "my_real_var_zero"
105
   Tydec_real (Expr_const (Const_real (Num.num_of_int 0, 1, "0.0")))
106
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
107
         "Program obtained from simple-var-real-zero.json is not correct")
108

  
109
let test_simple_var_real_pos tests_ctxt =
110
 let prog = Parse.parse_prog
111
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-real-pos.json") in
112
 match prog with
113
 | Program ("simple_var_real_pos", [ ], [ x ]) ->
114
  test_var_skeleton x "my_real_var_pos"
115
   Tydec_real (Expr_const (Const_real (Num.num_of_int 2115, 2, "21.15")))
116
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
117
         "Program obtained from simple-var-real-pos.json is not correct")
118

  
119
let test_simple_var_real_neg tests_ctxt =
120
 let prog = Parse.parse_prog
121
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-real-neg.json") in
122
 match prog with
123
 | Program ("simple_var_real_neg", [ ], [ x ]) ->
124
  test_var_skeleton x "my_real_var_neg"
125
   Tydec_real (Expr_const (Const_real (Num.num_of_int (-224), 2, "-2.24")))
126
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
127
         "Program obtained from simple-var-real-neg.json is not correct")
128

  
129
let test_simple_var_real_wo_dec tests_ctxt =
130
 let prog = Parse.parse_prog
131
   (Yojson.Basic.from_file "../data-test/simple-var-real-wo-dec.json") in
132
 match prog with
133
 | Program ("simple_var_real_wo_dec", [ ], [ x ]) ->
134
  test_var_skeleton x "my_real_var_wo_dec"
135
   Tydec_real (Expr_const (Const_real (Num.num_of_int 2500, 0, "2500")))
136
 | _ -> raise (OUnitTest.OUnit_failure
137
         "Program obtained from simple-var-real-wo-dec.json is not correct")
138

  
139
let var_suite =
140
 "suite for variables" >:::
141
 [ "simple test for variable (boolean, false)" >::
142
  test_simple_var_bool_false;
143
  "simple test for variable (boolean, true)" >::
144
  test_simple_var_bool_true;
145
  "simple test for variable (int, 0)" >::
146
  test_simple_var_int_zero;
147
  "simple test for variable (int, 2)" >::
148
  test_simple_var_int_pos;
149
  "simple test for variable (int, -5)" >::
150
  test_simple_var_int_neg;
151
  "simple test for variable (real, 0.0)" >::
152
  test_simple_var_real_zero;
153
  "simple test for variable (real, 21.15)" >::
154
  test_simple_var_real_pos;
155
  "simple test for variable (real, -2.24)" >::
156
  test_simple_var_real_neg;
157
  "simple test for variable (real, 2500)" >::
158
  test_simple_var_real_wo_dec;
159
 ]
160

  
161
let _ =
162
 run_test_tt_main var_suite
(3-3/3)